Kosze gabionowe

Kosze gabionowe

Kosze gabionowe to podstawowy element gabionowych konstrukcji budowanych, zwłaszcza wszelkiego typu murów oporowych. Kosze gabionowe znajdują również zastosowanie w upiększeniu ogrodów w postaci elementów dekoracyjnych. Posiadają formę prostopadłościanów w różnych rozmiarach. Kosze gabionowe mają zwykle pośrednie ściany działowe, które dodatkowo wzmacniające konstrukcję i ułatwiające montaż. Częściowe wypełnienie koszy gabionowych gruntem urodzajnym stwarza możliwość nasadzeń roślinności i szybkiego „zazielenienia” konstrukcji, do wypełnienia można dodatkowo użyć wszelkiego rodzaju kamienia.

Zastosowania koszy gabionowych:
• podłużne opaski brzegowe cieków,
• progi, stopnie i przegrody wodne,
• zabezpieczenie przeciwerozyjne,
• zabezpieczenie nasypów,
• mury oporowe,
• konstrukcje podpór (np. mostowych),
• grodzie,
• mola, pirsy, nabrzeża, itp.
• wykonywanie murów oporowych i stabilizacji stromych skarp.
• ekrany akustyczne
• dekoracje ogrodowe